Doorbraken en struikelstenen in de actuele dialoog
tussen joden, christenen en moslims

online event ter ere van 20 jaar Tertio

28 oktober 2020

Naar aanleiding van zijn 20ste verjaardag zet het christelijke opinieweekblad Tertio, in samenwerking met het Instituut voor Joodse Studies (IJS) en UCSIA, de trialoog in de kijker. Wat zijn de meest recente stappen in de dialoog tussen christenen/katholieken en joden of moslims? Welke doorbraken hebben de nieuwste documenten in de dialoog bewerkstelligd? Welke vragen blijven nog onbeantwoord en via welke thema’s kan de dialoog verdergaan? En, ten slotte, hoe kunnen de drie geloofsgemeenschappen samenwerken om antisemitisme en islamofobie te bestrijden? Over deze vragen gaan experten Etienne Vetö en Felix Körner sj in gesprek met vertegenwoordigers van de drie verschillende geloofsovertuigingen.

De voertaal tijdens de studiedag is Engels. De Nederlandse vertaling van de lezingen zal ter beschikking worden gesteld via deze webpagina. 

Over de hoofdsprekers:

Etienne Vetö (1964) werd geboren in Milwaukee in de Verenigde Staten, maar zijn roots liggen in Hongarije en Frankrijk. Hij heeft een dubbele nationaliteit: de Amerikaanse en de Franse. In 1987 trad hij toe tot de nieuwe religieuze beweging Chemin Neuf. Vetö studeerde filosofie in Parijs en doceerde daarna wijsbegeerte in achtereenvolgens Congo en de jezuïetenfaculteit Centre Sèvres in Parijs. Theologie studeerde hij in Rome en Berlijn, en hij behaalde ook daarin een doctoraat in 2009 in Parijs. In 1997 werd hij tot priester gewijd. Van 2001 tot 2014 was hij vormingsverantwoordelijke en docent filosofie van de priesteropleiding binnen Chemin Neuf. Sinds 2014 is hij verbonden aan de Gregoriana in Rome waar zijn lessen, publicaties en onderzoek zich toeleggen op de Drie-eenheid, theologische antropologie, oecumene en joods-christelijke betrekkingen. Hij is er tevens directeur van het Kardinaal Bea Centrum voor Joodse Studies.

Felix Körner sj (1963) werd geboren in Offenbach am Main, de Duitse stad met het hoogste aantal inwoners met een migratieachtergrond en tevens een toonbeeld van integratiebeleid. In 1985 trad hij in bij de jezuïeten, studeerde filosofie in München en theologie in Londen, Freiburg en Bamberg waar hij zich eveneens in islamkunde specialiseerde. In 1995 was hij al tot priester gewijd. Na zijn doctorale dissertaties in islamstudies en dogmatische theologie volgden vanaf 2009 de leeropdrachten elkaar op in Ankara, Freiburg, Frankfurt, Jeruzalem, Berlijn en Rome, al is de dogmaticus in hoofdzaak verbonden aan de Gregoriana.

Meer lezen…

Cover boek - Welkom in Rome - Emmanuel Van Lierde

Joden en christenen zijn familie

In tijden waar het wij-zijdenken en het antisemitisme toenemen, blijft het voor christenen van groot belang in te zetten op de gewetens- en de godsdienstvrijheid, de relaties met de joden en de onderlinge eenheid. Die erfenissen van het Tweede Vaticaans Concilie en van kardinaal Augustin Bea zijn cruciaal voor een vredevolle toekomst, stelt filosoof en theoloog Etienne Vetö.
Lees het interview in Tertio…

Jezuïet Felix Körner moedigt dialoog met moslims aan

Wat is de zin van interreligieuze dialoog als je geen eenheid verwacht? Volgens islamkenner Felix Körner moet de hoop op bekering niet worden opgegeven, maar de uitkomst ligt niet op voorhand vast. Misschien verander je vooral zelf door de dialoog. “Dat risico moet je durven te lopen. Maar alles begint bij het sluiten van vriendschap. Daar is het om te doen”, meent de jezuïet.
Lees het interview in Tertio…

Partners

Tertio

Christelijk opinieweekblad

IJS

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van het jodendom

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen