OMGAAN MET INTERNE PLURALITEIT

Een interreligieuze studiedag rooms-katholieke godsdienst & islam

Lesgeven is geen gemakkelijke opgave. Alle leerlingen zijn anders: de diversiteit in onze samenleving neemt toe, en dus ook de religieuze diversiteit. Om het nog ingewikkelder te maken: niet alle moslims hebben dezelfde mening, hetzelfde geldt voor rooms-katholieken. Verschillende leerlingen geven radicaal andere antwoorden op dezelfde vraagstukken. Hoe gaat het katholicisme om met deze interne verschillen? Hoe wordt hiernaar gekeken vanuit de islam? Wat zeggen de leerplannen en visieteksten over de grondhouding van de leerkracht?

Niet alleen verschillen alle leerlingen van elkaar; ook de mening van de leerkracht verschilt soms sterk van de mening van de klas. Hoe reageer je als leerkracht op uitspraken die in jouw ogen onjuist of onaanvaardbaar zijn? Laat je een mening zijn, of probeer je te sturen – en hoe? Wat als een leerling uitroept dat de evolutietheorie simpelweg onzin is, of dat een gewelddadige tiran moreel juist is?

Neutraliteit is bijna een onmogelijke vereiste. Een leerkracht heeft ook een eigen spiritualiteit, een ervaring van het geloof. Een spiritualiteit die soms zelfs radicaal anders is dan die van de collega’s in de vakgroep. Een leerkracht maakt ook waarheidsclaims. Hoe kunnen deze verzoend worden met verscheidenheid? Wat zou de grondhouding van de leerkracht moeten zijn tegenover interne en externe pluraliteit? Moet je alles openlaten, of kan je bepaalde verhitte thema’s beter vermijden?

De interreligieuze studiedag rooms-katholieke godsdienst en islam focust op ‘omgaan met interne pluraliteit’. We bekijken hoe verscheidenheid binnen de islam en het rooms-katholicisme wordt benaderd vanuit een katholiek en islamitisch kader; na deze theologische reflectie maken we de stap naar de klascontext en gaan we dieper in op concrete vraagstukken, grenzen, handvatten en good practices.

 

UCSIA organiseert de interreligieuze studiedag in  samenwerking met de inspecteurs-adviseurs RKG en inspecteurs-adviseurs Islam. 

 

Wanneer?

21 november 2019
9.00-16.00 uur

Waar?

Elewijt Center
Tervuursesteenweg 564
1982 Elewijt-Zemst

Hoe deelnemen?

Deelname kost 35 euro, gelieve vooraf online in te schrijven.

Studenten in de lerarenopleiding r.-k. godsdienst of islam en de inspecteur-adviseurs r.-k. godsdienst of islam mogen de studiedag kosteloos bijwonen.

De inschrijvingen worden afgesloten op donderdag 14 november 2019.

Programma

09.00 uur
Registratie met koffie
09.30 uur
Welkom door Stijn Latré, directeur UCSIA
09.35 uur
Gebed, begintekst, koranrecitatie
09.45 uur

Verscheidenheid in de islam

Lezing door Khalid Benhaddou, auteur van Halal of niet? en voorzitter van CIRRA (Centre of Expertise for Intellectual Reformation, Research and Advice)

10.15 uur

Verscheidenheid in het katholicisme

Lezing door Jacques Haers sj, jezuïet en docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven

10.45 uur
Koffiepauze
11.15 uur

Panelgesprek met:

  • Emilie Le Roi, auteur van Halal of niet? en aanspreekpunt radicalisering en polarisering voor het beleidsdomein onderwijs bij het Departement Onderwijs en Vorming
  • Khalid Benhaddou, auteur van Halal of niet? en voorzitter van CIRRA (Centre of Expertise for Intellectual Reformation, Research and Advice)
  • Ronald Sledsens, voormalig inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst in het secundair en pedagogisch hoger onderwijs
  • Maarten Van Alstein, senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut
  • Chatouani Mohamed, dialoogcoach bij Democratische Dialoog en leerkracht islam in het secundair onderwijs

Moderator:  Jos Van Rompay, inspecteur-adviseur RK-godsdienst Mechelen-Brussel

12.30 uur
Lunch
13.30 uur
Thematische werkgroepen (parallelle sessies): waar bots jij op grenzen?
14.30 uur
Korte pauze
14.45 uur

Omgaan met interne pluraliteit: een uitleg over en demonstratie van het filosofisch gesprek als werkvorm.

  • Toelichting door Luc Braeckmans, emeritus filosofieprofessor aan de Universiteit Antwerpen en adviseur bij UCSIA
  • In- en uitleiding door Kristof Van Rossem, filosoof en religiewetenschapper en specialist in de kunst van het vragen stellen en de socratische gespreksvoering
  • Demonstratie van het socratisch gesprek door Kristof van Rossem en een klas met leerlingen van het Sint-Norbertusinstituut Duffel
15.45 uur
Slotmoment
16.00 uur
Einde

Sprekers

 
Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou

Auteur van Halal of niet? en voorzitter van CIRRA (Centre of Expertise for Intellectual Reformation, Research and Advice)ice)

Jacques Haers SJ

Jacques Haers SJ

Jezuïet en docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven

Emilie Le Roi

Emilie Le Roi

Auteur van Halal of niet? en aanspreekpunt radicalisering en polarisering voor het beleidsdomein onderwijs bij het Departement Onderwijs en Vorming

Maarten Van Alstein

Maarten Van Alstein

Senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut

Chatouani Mohamed

Chatouani Mohamed

Dialoogcoach bij Democratische Dialoog en leerkracht islam in het secundair onderwijs

Ronald Sledsens

Ronald Sledsens

Voormalig inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst in het secundair en pedagogisch hoger onderwijs

Luc Braeckmans

Luc Braeckmans

Emeritus filosofieprofessor aan de Universiteit Antwerpen en adviseur bij UCSIA

Jos Van Rompay

Jos Van Rompay

Inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst Mechelen-Brussel

Kristof Van Rossem

Kristof Van Rossem

Expert in de kunst van het vragen stellen en de socratische gespreksvorming

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen