Vrouwelijke mystici aan het woord II

UCSIA organiseert deze conferentie in samenwerking met het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen) ter gelegenheid van de sterfdag van de Brusselse mysticus Jan van Ruusbroec. In opvolging van de succesvolle Ruusbroecdag 2017 over Vrouwelijke mystici aan het woord, stellen we dit jaar opnieuw vier vrouwelijke mystieke schrijvers voor.

‘En zoals een vis, die zwemt in de onmetelijke ruimte van het water en rust in de diepe zee, en zoals een vogel, die onverschrokken vliegt in de hoge lucht, precies zo beleeft zij hoe haar geest zich vrij beweegt in de weidsheid, en in de diepte en de zaligheid van de minne.’ In deze poëtische bewoordingen beschrijft de dertiende-eeuwse cisterciënzerin Beatrijs van Nazareth († 1268) in haar traktaatje Zeven manieren van minne de eenwording van de ziel met God.

Naast Beatrijs hebben vele andere vrouwen uit de christelijke traditie mystieke teksten nagelaten. Om de 750ste verjaardag van het overlijden van Beatrijs te vieren, laten we – net zoals we dat deden op de Ruusbroecdag 2017 – vier vrouwelijke mystici uit verschillende tijdsgewrichten aan het woord. Ze lieten zich, elk op eigen wijze, via hun daden en geschriften gelden en hun spirituele nalatenschap spreekt ook vandaag nog aan.

Wanneer?

7 december 2018
14:00-17:30 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen
Kapel van de Grauwzusters
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Programma

14.00 uur

Welkom en inleiding op het thema door Veerle Fraeters

14.15 uur

Beatrijs van Nazareth

Rob Faesen (Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap / KU Leuven, Theologie)

14.45 uur

Maria van Hout

Lieve Uyttenhove (KU Leuven, Theologie)

15.15 uur

Koffiepauze

15.45 uur

Poëticaal intermezzo door dichter en essayist Annemarie Estor

16.00 uur

Madame Guyon

Marc De Kesel (Titus Brandsma Instituut Nijmegen)

16.30 uur

Edith Stein

Ilse Kerremans (prof. em. Universiteit Gent)

17.00 uur

Paneldebat met de sprekers

17.30 uur

Receptie

Partner

Ruusbroecgenootschap

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen