De donuteconomie van de hoop

De uitdaging van een donuteconomie

Van een autonome markt naar een ingebedde economie

Met de webinarreeks “De uitdaging van een donuteconomie. Van een autonome markt naar een ingebedde economie” stellen de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA, in samenwerking met De Transformisten, drie webinars voor, waarin we ons verdiepen in de rollen van de markt, de gemeenschapseconomie en de staat.  We analyseren eerst de grenzen van een autonome markt, om daarna de gemeenschapseconomie als aanvulling en alternatief te onderzoeken. In het laatste synthesewebinar gaan we na welke nieuwe verhouding tussen de markt en de staat tot stand kan komen om de uitdaging van een donuteconomie te helpen realiseren.

Doorheen drie donderdagavonden – 9 & 16 december 2021 en 20 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur – laten we vernieuwende ondernemers/politici, sprekers uit het middenveld, academici van verschillende universiteiten en studenten aan het woord. We ruimen tijd voor u om actief aan de dialoog deel te nemen.

Kan een vernieuwde relatie tussen de markt, stakeholders en de overheid tot stand komen? Wat is dat dan precies, een ingebedde economie? En hoe biedt precies de gemeenschapseconomie een valabel alternatief? Ontdek het samen met ons in de volgende drie webinars waarvoor je ook afzonderlijk kan registreren.

De grenzen aan de markt?

Jonas Van der Slycken, Jan Mertens,
Tina Ermgodts & Martha Claeys
Donderdag 9 december 2021

De kracht van een gemeenschapseconomie

Maïka De Keyzer, Jef Peeters,
Eva van Velzen & Martha Claeys
Donderdag 16 december 2021

De overheid bekeken door een nieuwe bril

Luc Van Liedekerke, Nick Meynen,
Lies Corneillie & Martha Claeys
Donderdag 20 januari 2021

Sessie 1:
De grenzen aan de markt?

webinar op donderdag 9 december 2021 – 19.30 tot 21.00 uur

De markt gaat voor eeuwige groei, zo schrijft Kate Raworth in haar boek Donuteconomie, en zoekt steeds nieuwe manieren om die groei te verzekeren. Dit heeft naast positieve gevolgen, die vooral op het gebied van toegenomen welvaart, efficiëntie en productiviteit te vinden zijn, ook een aantal negatieve effecten die niet onder de mat te keren vallen. Het wetenschappelijk bewijs dat de vrijemarktwerking de leefbaarheid van de planeet aantast, de waardigheid van werk verlaagt, de publieke ruimte inpalmt en het Zuiden/kwetsbare groepen uitbuit groeit jaar over jaar. Zijn er grenzen die de markt hoogdringend moet respecteren? Hoe zorgen we op bedrijfsniveau voor een duurzame ontwikkeling en groei?

Daarover praten Tina Ermgodts (ondernemer bij Wilms, producent zonwering), Jan Mertens (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling) en Jonas Van der Slycken (De Transformisten, UAntwerpen). Studente Nynke Rammeloo (UAntwerpen) reageert.  Martha Claeys (filosofe UAntwerpen) modereert en zorgt ervoor dat u ook kunt meepraten. 

Presentatie Tina Ermgodts

Presentatie Tina Ermgodts

Presentatie Jonas Van der Slycken

Presentatie Jonas Van der Slycken

Presentatie Jan Mertens

Presentatie Jan Mertens

Sessie 2:
De kracht van een gemeenschapseconomie

webinar op donderdag 16 december 2021 – 19.30 tot 21.00 uur

Niet alleen de markt en de overheid drijven de economie. Ook burgers die zich verenigen en ‘commons initiatieven’ vormgeven of een ‘gemeenschapseconomie’, zetten veel in beweging. Het gaat om economische diensten of systemen die gemeenschappen zelf creëren om met bepaalde vragen om te gaan (een behoefte aan ruimte voor ontmoeting, aan hulp bij een klus in huis, aan materiaal om een feest te organiseren…). Ze vormen een krachtige alternatieve manier van economisch handelen die rekening kan houden met de grenzen van mens en planeet.

Deze sprekers vertellen over economische initiatieven die echt het potentieel hebben om de klassieke marktlogica te doorbreken: Eva van Velzen (De Transformisten), Jef Peeters (onderzoeker sociaal werk, CeSO, KU Leuven) en Maïka De Keyzer (historica KU Leuven) en student Andrew Lancaster (UHasselt). Martha Claeys (filosofe UAntwerpen) modereert en nodigt jou uit om mee te praten.

Presentatie Eva van Velzen

Presentatie Eva van Velzen

Presentatie Jef Peeters

Presentatie Jef Peeters

Presentatie Maïka De Keyzer

Presentatie Maïka De Keyzer

Sessie 3:
De overheid bekeken door een nieuwe bril

webinar op donderdag 20 januari 2022 – 19.30 tot 21.00 uur

De vrijemarkteconomie die we vandaag kennen, werkt ongelijkheid en klimaatchaos in de hand. De overheid slaagt er niet in de negatieve effecten van de marktwerking weg te werken. Hoe komt dat? Kunnen alternatieve economische modellen een nieuwe relatie tussen markt en staat mogelijk maken? Wat zouden de contouren zijn van een toekomstgericht overheidsingrijpen in de economie? 

Daarover debatteren politica Lies Corneillie (Stad Leuven), schrijver en activist Nick Meynen (ook verbonden aan European Environmental Bureau) en Luc Van Liedekerke (professor in de bedrijfsethiek, UAntwerpen). Jouw reacties zijn welkom. Martha Claeys (filosofe UAntwerpen) modereert. 

Presentatie Lies Corneillie

Presentatie Lies Corneillie

Presentatie Nick Meynen

Presentatie Nick Meynen

Presentatie Luc Van Liedekerke

Presentatie Luc Van Liedekerke

Meer weten?

De 25%-revolutie

In de documentaire 'De 25%-revolutie' geeft Broederlijk Delen het woord aan doeners die op hun eigen manier het groeimodel in vraag stellen en werken aan duurzame alternatieven. Laat je inspireren om zelf de handen uit de mouwen te steken.
Bekijk de documentaire of lees meer.

Het klimaat redden? Laat die groei los!

Dirk van der Roost in  MO*
(29 november 2021)

In de trein is plaats genoeg voor iedereen

Jan Mertens in Mo*
(5 december 2021)

Organisatoren

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

logo broederlijk delen

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Tot iedereen mee is.

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

Ondersteunende partners

 

Reset.Vlaanderen

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen