De donuteconomie van de hoop

De uitdaging van een donuteconomie

Van een autonome markt naar een ingebedde economie

Met de webinarreeks “De uitdaging van een donuteconomie. Van een autonome markt naar een ingebedde economie” stellen de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA, in samenwerking met De Transformisten, drie webinars voor, waarin we ons verdiepen in de rollen van de markt, de gemeenschapseconomie en de staat.  We analyseren eerst de grenzen van een autonome markt, om daarna de gemeenschapseconomie als aanvulling en alternatief te onderzoeken. In het laatste synthesewebinar gaan we na welke nieuwe verhouding tussen de markt en de staat tot stand kan komen om de uitdaging van een donuteconomie te helpen realiseren.

Doorheen drie donderdagavonden – 9 & 16 december 2021 en 20 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur – laten we vernieuwende ondernemers/politici, sprekers uit het middenveld, academici van verschillende universiteiten en studenten aan het woord. We ruimen tijd voor u om actief aan de dialoog deel te nemen.

Kan een vernieuwde relatie tussen de markt, stakeholders en de overheid tot stand komen? Wat is dat dan precies, een ingebedde economie? En hoe biedt precies de gemeenschapseconomie een valabel alternatief? Ontdek het samen met ons in de volgende drie webinars waarvoor je ook afzonderlijk kan registreren.

 

De grenzen aan de markt?

Jonas Van der Slycken, Jan Mertens,
Tina Ermgodts & Martha Claeys
Donderdag 9 december 2021

De kracht van een gemeenschapseconomie

Maïka De Keyzer, Jef Peeters,
Eva van Velzen & Martha Claeys
Donderdag 16 december 2021

De overheid bekeken door een nieuwe bril

Luc Van Liedekerke, Nick Meynen,
Lies Corneillie & Martha Claeys
Donderdag 20 januari 2021

Sessie 1:
De grenzen aan de markt?

webinar op donderdag 9 december 2021 – 19.30 tot 21.00 uur

De markt gaat voor eeuwige groei, zo schrijft Kate Raworth in haar boek Donuteconomie, en zoekt steeds nieuwe manieren om die groei te verzekeren. Dit heeft naast positieve gevolgen, die vooral op het gebied van toegenomen welvaart, efficiëntie en productiviteit te vinden zijn, ook een aantal negatieve effecten die niet onder de mat te keren vallen. Het wetenschappelijk bewijs dat de vrijemarktwerking de leefbaarheid van de planeet aantast, de waardigheid van werk verlaagt, de publieke ruimte inpalmt en het Zuiden/kwetsbare groepen uitbuit groeit jaar over jaar. Zijn er grenzen die de markt hoogdringend moet respecteren? Hoe zorgen we op bedrijfsniveau voor een duurzame ontwikkeling en groei?

Onderneemster Tina Ermgodts (Schaduwmeester van Wilms), Jan Mertens (FRDO) en Jonas Van der Slycken (De Transformisten, UAntwerpen) gaan met elkaar en met u in dialoog. Het geheel zal in goede banen geleid worden door Martha Claeys (UAntwerpen).

Sessie 2:
De kracht van een gemeenschapseconomie

webinar op donderdag 16 december 2021 – 19.30 tot 21.00 uur

 Gemeenschapseconomie of de commons zijn krachtige alternatieve manieren van economisch handelen die rekening kunnen houden met de grenzen van mens en planeet. In dit webinar verdiepen we ons in deze economische initiatieven die echt het potentieel hebben om de dominante marktlogica te doorbreken.

Eva van Velzen (De Transformisten), professor economie Jef Peeters (KU Leuven) en historica Maïka De Keyzer (KU Leuven) gaan met elkaar en met u in dialoog. Martha Claeys van de UAntwerpen modereert.

Sessie 3:
De overheid bekeken door een nieuwe bril

webinar op donderdag 20 januari 2022 – 19.30 tot 21.00 uur

In dit laatste synthesewebinar gaan we in op de vraag hoe een nieuwe relatie tussen staat en markt tot stand kan komen en wat de contouren zijn van deze nieuwe samenwerking. Hoe komt het dat de overheid er niet in slaagt de negatieve effecten van de marktwerking weg te werken? Waar is er ruimte voor hoopvolle initiatieven?

Politica Lies Corneillie (Stad Leuven), activist Nick Meynen (EEB) en prof. Luc Van Liedekerke (UAntwerpen) verzorgen de boeiende avond. Filosofe Martha Claeys overziet als moderator het geheel.

Organisatoren

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

logo broederlijk delen

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Tot iedereen mee is.

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

Ondersteunende partners

 

Reset.Vlaanderen

Verder lezen

Het klimaat redden? Laat die groei los!

 Dirk van der Roost in  MO*

Wil je er graag bij zijn?

Deelname is gratis, maar vergeet niet om in te schrijven met het formulier hieronder.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31