Niet langer onzichtbaar

UCSIA stelt voor:

Reveil Talks

Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood, afscheid nemen en rouwen te maken. En toch zit dit onderwerp al veel te lang in een donker hoekje verscholen. Nochtans is onze rouwcultuur de jongste jaren sterk in beweging.

UCSIA en Reveil Vlaanderen slaan daarom de handen in elkaar voor een 3-delige webinarreeks. We brengen ervaringen en insteken rond rouw en afscheid uit verschillende invalshoeken bij elkaar. Samen met twaalf verschillende gasten, zoeken we naar een manier om over rouw en afscheid te spreken en bieden we inspiratie aan al wie hier rond op weg is. We hebben het over het brengen van slecht nieuws, het bijstaan van mensen in de eerste momenten na een overlijden, het aanreiken van taal, symbolen en rituele handelingen of over diepere ervaringen in kunst, poëzie en muziek, over de rol en functie van begraafplaatsen en hoe we de herdenkingsplekken van de toekomst best vorm kunnen geven.

Tijdens elk webinar laten we twee inspirerende troosttrekkers wat uitgebreider aan het woord. In maximaal 15 minuten vertellen zij je hoe we onze rouwcultuur warmte kunnen inblazen en hoe ze daar met hun werk een steentje toe bijdragen. Nadien brengen we hen, samen met twee prominente rouwdeskundigen, samen in een gespreksmoment waarbij we het thema verder verkennen.

 We verstrekken na afloop van deze een Attest van deelname aan wie de drie webinars gevolgd heeft.

Reveil Talk 1

Reveil Talk 1

19 mei 2022
Reveil Talk 2

Reveil Talk 2

26 mei 2022
Reveil Talk 3

Reveil Talk 3

2 juni 2022

Eerste hulp bij overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden, veroorzaakt dat vaak een breuk of onderbreking. Er is automatisch een voor en na. In de eerste momenten na het sterven en de eerste dagen van het afscheid worstelen mensen met specifieke gevoelens waar niet iedereen in de nabije omgeving raad mee weet.

Het omgaan met de dood stelt ons voor uitdagingen, zeker wanneer het plots gebeurt. Die uitdagingen zijn in verschillende religieuze tradities anders, wat een gesprek uitdagend maar ontzettend boeiend maakt.

Erik De Soir

Erik De Soir

Traumapsycholoog en oprichter de Weg Wijzer

Erik De Soir is Doctor in de Psychologie en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie, doceert aan universiteiten in binnen- en buitenland en is verbonden als operationeel brandweerpsycholoog aan de Hulpverleningszone Noord Limburg. Hij vertelt in zijn Reveil Talk alles over verlies in een traumatische setting en hoe je hiermee kan omgaan. 

Luc De Geyndt

Luc De Geyndt

Slechtnieuwsbrenger Politie en oprichter Rouwkost

Luc De Geyndt stond jarenlang nabestaanden van slachtoffers bij als hoofdinspecteur en slachtofferbejegenaar bij politiezone AMOW. Hij is nog steeds actief in vzw Rouwkost, een organisatie die kinderen en jongvolwassenen begeleidt bij een traumatisch overlijden. In zijn Reveil Talk deelt hij wat de do’s en don’ts zijn in de omgang met een nabestaande. 

Souad Abihi

Souad Abihi

Verpleegkundig specialist psychiatrie en oprichtster Hshoema vzw

Souad Abihi is master in de verpleeg- en vroedkunde/ziekenhuismanagement en verpleegkundig specialist in de psychiatrie. Zij is van mening dat praten essentieel is om mensen te laten samenleven in diversiteit. Met haar vzw Hshoema wilt ze taboes rond psychische moeilijkheden en gevoelige thema’s binnen de gezondheidszorg doorbreken. 

Johan Wens

Johan Wens

Huisarts en hoofddocent Universiteit Antwerpen

Johan Wens is huisarts en hoofddocent aan de UAntwerpen aan de vakgroep “Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen”. Als disciplineverantwoordelijke ‘Palliatieve Zorg’ coördineert hij er het onderzoek en medisch onderwijs op vlak van palliatieve zorg. Johan gaat in gesprek om nog meer tips & tricks te verzamelen over hoe je nu moet omgaan met een overlijden. Door zijn kennis rond palliatieve zorg weet hij als geen ander hoe een lang rouwproces in zijn werk gaat. 

Meer weten?

Hoe kun je een rouwende vriend helpen?
Animatiefilmpje door Meghan Devine

Links

Rouwkost vzw : www.rouwkost.be

Op zoek naar een nieuwe rouwtaal

De rouwtaal die gestoeld is op katholieke denkbeelden van jaren terug, wordt vandaag niet door iedereen begrepen. Daardoor is er nood aan nieuwe taal, met nieuwe rituelen die mensen opnieuw aanspreekt. Maar tegelijk kunnen we niet buiten de dieperliggende betekenis van rouwen en afscheid nemen.

Welke woorden kan een nieuwe rouwtaal gebruiken en welke betekenis zit er verscholen in handelingen, kunst of muziek? En ook, als de Kerk mee wil met de nieuwe tendenzen, is ze daar dan klaar voor?

Babet Te Winkel

Babet Te Winkel

Oprichtster Verlieskunst en auteur Rouwwoordenboek

Ooit al gehoord over maantranen, hereindigen, of de dodemoederclub?  Babet te Winkel (Nederland) vond na het overlijden van haar moeder weinig houvast in de bestaande taal rondom rouw. Daarom ging ze op zoek naar een nieuwe taal rond verlies. Deze taal creëert ze onder andere in de vorm van Verlieskaarten en een vernieuwend Rouwwoordenboek. In haar Reveil Talk vertelt ze over haar zoektocht naar broodnodige woorden. 

Eline Van Steenkiste

Eline Van Steenkiste

Stafmedewerker Nieuwe Rituelen bij YOT vzw

Eline Van Steenkiste is theologe en pastoraal werkster. Ze is gepassioneerd door nieuwe vormen van geloofsbeleving op vlak van spiritualiteit, liturgie, kunst en architectuur. Daarbij onderzoekt Eline vanuit een christelijke traditie hoe nieuwe en vergeten rituelen kunnen bijdragen tot verdieping, verbinding en een zinvolle viering. Als communicatieverantwoordelijke bij YOT is ze nauw betrokken bij nieuwe rituelen als het Vredeslicht en het Tantalusproject.

Johan Bonny

Johan Bonny

Bisschop van bisdom Antwerpen

Mgr. Bonny is al sinds oktober 2008 bisschop van Antwerpen. Hij wordt gezien als een milde leider die niet bang is om de kerk in eigen boezem te laten kijken. In september 2014 richtte hij een brief aan het Vaticaan waarin hij pleitte voor een andere, meer eigentijdse houding van de Kerk in thema’s zoals homoseksualiteit en koppels die scheiden. Na de Reveil Talks over een nieuwe rouwtaal gaat bisschop Bonny mee in gesprek over hoe de kerk kan bijdragen aan een warmere rouwcultuur. 

Walter Van Herck

Walter Van Herck

Hoogleraar filosofie aan de Universiteit Antwerpen

Walter Van Herck studeerde Filosofie aan de UAntwerpen en de KU Leuven en behaalde zijn doctoraat in Filosofie in 1996. Walter heeft ondertussen al 20 boeken op zijn naam staan, waaronder Religie en de dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood. Hierin belicht hij het sterven doorheen de geschiedenis en maakt hij regelmatig een vergelijking met het sterven nu en de besproken periode. 

Links

Verlieskunst: www.verlieskunst.nl
YOT: www.yot.be

De begraafplaats van de toekomst

Begraafplaatsen zien er steeds vaker anders uit dan het traditionele beeld. Er is meer aandacht voor landschapskenmerken, er wordt ingezet op herinnering en herkenning, kinderen en jongeren krijgen een eigen plek en er wordt een benadering opgezet die hen helpt in het rouwend zoeken,…

Tegelijk is er in Vlaanderen (te) weinig expertise voorhanden rond dit thema. Lokale besturen beheren de begraafplaatsen, maar zetten slechts sporadisch in op nieuwe evoluties. En vanuit psychologische en theologische hoek wordt er zelden mee nagedacht over de toekomst van rouw en herdenken in de fysieke ruimte.

Lesley Vermeyen

Lesley Vermeyen

Docent PXL en oprichtster Atelier Ik

Lesley Vermeyen is docent beeldende therapie aan de PXL-Hogeschool in Hasselt. Daarnaast is ze de creatieve duizenpoot achter AtelierIk waarmee ze een inspirerend project rond kindvriendelijke begraafplaatsen opstartte. Tijdens haar Reveil Talk gaat ze dieper in op hoe ze  begraafplaatsen kindvriendelijk maakt. 

Tamara Ingels

Tamara Ingels

Consulent funerair erfgoed en auteur Memento Mori

Tamara Ingels is auteur van de boeken Memento Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte en Memento Mori II. De begraafplaats in gesprek. Als consulent funerair erfgoed zit Tamara op de eerste rij van de evoluties op begraafplaatsen. Tijdens haar Reveil Talk vraagt ze zich af of onze begraafplaatsen klaar zijn voor de toekomst.

Rob Bruntink

Rob Bruntink

Mede-eigenaar Bureau MORBidee

Rob Bruntink (Nederland) wil met Bureau MORBidee dood bespreekbaar(der) maken. Hun doel is de integratie van een open en zinvolle communicatie over het levenseinde, in zorg en onderwijs, in instellingen en organisaties, bij mensen thuis en op de werkvloer. 

Roel Van Roosbroeck

Roel Van Roosbroeck

Deskundige Begraafplaatsen, Stad Leuven

Roel Van Roosbroeck is expert begraafplaatsen in Leuven en begrafenisondernemer (Gemoedsrust) Als expert gaat hij op zoek naar warmere, alternatieve vormen van begraven en louterende rituelen waar mensen kunnen aan bijdragen.

Meer weten?

boekomslag Memento Mori

Boeken ‘Memento Mori’ en ‘Memento Mori II’ door Tamara Ingels

Links

AtelierIK: www.atelier-ik.be
Bureau MORBidee: www.bureaumorbidee.nl

Ook over dit thema

Tussen rouw en werk

studiedag
19 december 2019

Networking & Learning for Integrated Palliative Care

professionele studiedag zorgsector
29 november 2018

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen