De logica van de gift

De logica van de gift: voorbij egoïsme & altruïsme | LEZING

Staan ethiek en economie haaks op elkaar? Welbegrepen eigenbelang verbindt mensen in projecten en ondernemingen, maar de zucht naar rijkdom zet mensen vaak tegen elkaar op. Toch willen mensen iets betekenen voor anderen. Morele verontwaardiging is soms een machtiger drijfveer dan eigenbelang.

Filosoof en econoom Antoon Vandevelde beschrijft in een recent boek zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. In deze lezing onderzoekt hij de sociale en morele bedding die maken dat markten goed functioneren. Vertrouwen is essentieel. Het steunt op een oordeel over de betrouwbaarheid en integriteit van de economische partners waarmee men te maken heeft.

De spreker toont dat die logica van het vertrouwen past binnen een meer algemene logica van de gift. Deze laatste is niet puur egoïstisch en ook niet puur altruïstisch. De homo donator laat zich leiden door informele wederkerigheid.

Sociale economie: de gevende mens in actie? | PANELGESPREK

Sociale economie verwijst zowel naar het geheel van beschutte werkplaatsen en invoegbedrijven die door de Vlaamse overheid gesteund worden, als – in brede zin – naar alle initiatieven en inspanningen om de hele economie van de zorg voor “people, profit and planet” te doordringen. Beide benaderingen starten van een andere kijk op economie dan die van het pure eigenbelang.

In een panelgesprek toetsen bevoorrechte getuigen of de ‘gevende mens’ de drijfveer is achter enkele sprekende voorbeelden van sociale economie. UCSIA stimuleert dit debat en werkt erover samen met de Universiteit Antwerpen in onderzoeksprojecten en projecten voor service learning.

De panelleden zijn:

  • Dirk Dalle, algemeen directeur van Hefboom cvba
  • Vera Smets, gangmaker van de sociale kruidenier “Appel & Ei”
  • Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur 11.11.11
  • Peter van der Hallen, studiedienst ACV
  • Antoon Vandevelde, em. KU Leuven en bestuursvoorzitter Hefboom cvba

Moderator: prof. Luc Van Liedekerke,  docent bedrijfsethiek Universiteit Antwerpen en KU Leuven

Het publiek kan in een vragenronde met de spreker van gedachten wisselen.

Logica van de gift

Bekijk de foto’s

Boek - Het geweld van geld: op zoek naar de ziel van de economie

Het geweld van geldIn 2017 verscheen het meest recente boek van gastspreker Antoon Vandevelde Het geweld van geld (Lannoo Campus).

Tijdens de lezing verkoopt onze partner Acco het boek aan het kortingstarief van € 15,00 (normale prijs: € 19,99 / niet cumuleerbaar met de Acco-aandeelhouderskorting). Als je ten laatste op 19 maart 2018 inschrijft, kan je meteen ook het boek bestellen. Je kan jouw exemplaar enkel afhalen tijdens de lezing op 22 maart 2018. 

Beheerst de economie ons leven? Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd? Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd? En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn? Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang. In dit boek beschrijft filosoof en econoom Antoon Vandevelde zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van de grote denkers gaat hij in op enkele controversiële kwesties: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema’s als extreme managerslonen. Het geweld van geld biedt een unieke blik op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op hoe we het kunnen aanwenden voor een betere toekomst.

Praktische informatie
Taal Nederlands
Wanneer Donderdag 22 maart 2018
18.00u-20.00u
Locatie

Universiteit Antwerpen Aula Rector Dhanis 
Kleine Kauwenberg 14
2000 Antwerpen

Inschrijven Deelname is gratis.

 

 

Deel deze lezing op Facebook!

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen