UCSIA

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling UFSIA. Het is een onafhankelijke vereniging zonder winstgevend doel die opgericht werd door leden van de Sociëteit van Jezus en van de vroegere UFSIA met het doel in de Antwerpse regio de traditie verder te zetten van een jezuïtisch universitair project dat is toegespitst op thema’s die bijzonder gestalte geven aan de christelijke levensvisie.

Het centrum wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek. We hebben de ambitie om hét referentiecentrum te worden waar het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen levendig wordt gehouden.

Missie

Het Universitair  Centrum Sint-Ignatius Antwerpen ( UCSIA )  wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek. We hebben de ambitie om hét referentiecentrum  te worden waar het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen levendig wordt gehouden.   
“Het doel van de vereniging is, in het perspectief van een christelijke levensbeschouwing in een geest van openheid en verdraagzaamheid, samen met de leden van de Sociëteit van Jezus en de leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap, een hoogstaand internationaal multidisciplinair forum te bieden dat academische reflectie, vorming en dienstverlening ondersteunt en stimuleert over thema’s die bijzondere gestalte geven aan de christelijke levensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een meer rechtvaardige samenleving.”
(Artikel 3 van de statuten)

UCSIA streeft naar academische excellentie en maatschappelijke relevantie en laat zijn stem horen door krachtige communicatie die steunt op degelijk en veelzijdig wetenschappelijk werk. De Universiteit Antwerpen en de Antwerpse hogescholen, de jezuïeten, de kerk en het middenveld zijn de pijlers waarop UCSIA gebouwd is.

Sinds haar start in 2003 bracht de vereniging meer dan tweeduizend nationale en internationale academici in gesprek met elkaar en met professionelen in vele verantwoordelijke functies. UCSIA bouwt verder op dat kapitaal en onderzoeksnetwerk: het verbreedt zijn werking door meer dienstverlening aan de samenleving en steun aan het hoger onderwijs. Een speerpuntproject is de uitbouw van ‘service-learning’.

Thema’s

UCSIA ontwikkelt vijf verschillende themalijnen om samen met studenten, onderzoekers, maatschappelijke actoren en het brede publiek na te denken over relevante kwesties :

 

  • religie, cultuur en maatschappij;
  • solidariteit in Antwerpen, Europa en de wereld;
  • economie en ethiek;
  • jezuïetenerfgoed in Antwerpen;
  • service-learning en vernieuwingen in het onderwijs.
Themalijn religie en samenleving

Religie & Samenleving

Hoe kunnen religies, in het bijzonder de christelijke geloofstradities, emancipatorisch werken?

themalijn Europa en solidariteit

Europa & Solidariteit

Welke vormen van solidariteit versterken de "band van maatschap" in de samenleving en in de wereld ?

Themalijn Ethiek & economie

Economie & Ethiek

Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen tot een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving?

Themalijn Jezuïetenerfgoed

Jezuïetenerfgoed

Het materiële, intellectuele en spirituele erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen

Leerstoelen & Stipendia

UCSIA-leerstoel

voor buitenlandse wetenschappers met internationale faam die werkzaam zijn op thema's die het levensbeschouwelijk discours verdiepen en de maatschappelijke betrokkenheid van wetenschap versterken.

UCSIA-IJS Leerstoel

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Leerstoel Jef Van Gerwen

in nagedachtenis van de Antwerpse jezuïet Jef Van Gerwen die een pionier was inzake bedrijfsethiek in Vlaanderen en die mee aan de basis lag van de oprichting van UCSIA.

Leerstoel P.W. Segers

over sociaal beleid in nagedachtenis van Paul-Willem Segers, Belgische politicus en een vooraanstaande leider van de christelijke arbeidersbeweging.

Leerstoel Vredeseducatie

onderwerpt telkens één aspect van vrede in al haar verschijningsvormen aan een academisch multidisciplinair onderzoek.

UCSIA visiting scholars

voeren postdoctoraal onderzoek uit naar ethiek, religie of spiritualiteit in samenhang met interreligieuze en interculturele dialoog, wetenschap en cultuur, geneeskunde en maatschappij.

Werkingsverslagen

2020 in vogelvlucht

2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de pandemie. Het jaar van sociale afstand, lockdowns en knuffelcontacten. Maar ook het jaar van vertraging, stilstaan en vooruitkijken. Het coronavirus trof de wereld hard. Toch bleef UCSIA in deze moeilijke tijden bijdragen aan brede en diepe maatschappelijke reflectie. Digitaal waren we juist méér aanwezig. In dit filmpje blikken we terug op een bijzonder jaar.
Lees meer over 2020...

Jaarverslag 2016

UCSIA-jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

UCSIA-jaarverslag 2015

Jaarverslag 2013-2014

UCSIA-jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2012

UCSIA-jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

UCSIA-jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

UCSIA-jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

UCSIA-jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

UCSIA-jaarverslag 2008

Jaarverslag 2006-2007

UCSIA-jaarverslag 2006-2007

Jaarverslag 2003-2005

UCSIA-jaarverslag 2003-2005

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen