Solidariteit in de EU

Lezing door Frank Vandenbroucke (in het Engels)

Maandag 24 april 2023

In deze lezing zal vice-premier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ingaan op drie verweven onderwerpen.

Eerst zal hij stilstaan bij de relatie tussen de Europese Unie en de welvaartstaat. Hoewel solidariteit in de welvaartstaat grotendeels binnen de grenzen van de natiestaten blijft, opereren deze laatste niet in een vacuüm. Hij betoogt dat solidariteit, opgevat als inkomenszekerheid en herverdeling, van cruciaal belang in een multilevelperspectief en bij de ontwikkeling van wat hij een Europese Sociale Unie noemt.

Daarna zal minister Vandenbroucke stilstaan bij de lessen die uit de COVID-pandemie zijn getrokken. COVID-19 maakte niet alleen duidelijk dat een inclusieve welvaartsstaat de bestrijding van een pandemie vergemakkelijkt, maar toonde ook aan dat zelfs goed georganiseerde nationale welvaartsstaten hun limieten bereiken bij een dergelijke transnationale uitdaging. Europese solidariteit was essentieel om de nationale reactiecapaciteiten te versterken.

Tot slot zal de minister licht werpen op de sociale agenda van de EU na 2024 door te wijzen op de prioriteiten die België zal stellen wanneer het in de eerste helft van 2024 het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt.

Na de lezing zullen Kathleen Van Brempt, lid van het Europees Parlement (S&D), en Karel Lannoo, CEO van CEPS (Centre for European Policy Studies), reflecteren op de presentatie van minister Vandenbroucke en met hem in gesprek gaan.

De discussie wordt gemodereerd door Sarah Marchal, professor Sociaal Beleid aan het Herman Deleeck Centrum van de Universiteit Antwerpen.

Andere lezingen in de reeks ‘Grote Vragen’ van het stadsfestival ‘Barokke Influencers’

Liz Bucar

Waarom spiritueel shoppen in alle hoeken van de wereld een probleem kan zijn

lezing (in het Engels)
Grote vragen van Barokke Influencers
3 mei 2023

dummy-4k

Hoe gevaarlijk is het geloof van de ander?

lezing
Grote vragen van Barokke Influencers
9 mei 2023

Lieke Stelling

Het geloof in de grap:
humor en de religieuze ander

lezing
Grote vragen van Barokke Influencers
15 mei 2023

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen