Reeks 2
11.15 – 12.30 uur

Werkvorm
Learning community

Thema
Institutionele inbedding

De academische dimensie van CSL:

Exploratie van innovatieve opvattingen en alternatieve werkwijzen

 

door prof. dr. Gerlinde Verbist (Universiteit Antwerpen)
dr. Ellen Decraene (UCSIA)
dr. Eva Van Moer (Universiteit Antwerpen)

Community Service-Learning (CSL) is een ervaringsgerichte werkvorm die uit 3 kerncomponenten bestaat: academische verdieping, maatschappelijk engagement en reflectie. De academische verdieping vindt zijn oorsprong in de opleiding aan de onderwijsinstelling, de praktijkcomponent bestaat uit het opnemen van maatschappelijk engagement in een externe organisatie en tot slot faciliteert en verbindt de reflectiecomponent (de vertaalslag tussen) praktijk en theorie. Daarnaast wakkert reflectie ook persoonlijke en maatschappelijke competenties aan.

De vertaalslag tussen praktijk en theorie vindt plaats tijdens de reflectiesessies maar ook daarbuiten in werkcolleges, hoorcolleges, etc. Studenten leren om academische inhouden die ze gelijktijdig of al eerder kregen te vertalen en toe te passen op de actuele noden uit de praktijksituatie. Het eindresultaat van de academische verdieping vertaalt zich vaak in een afsluitende onderzoekspaper, die dan ook het eindproduct vormt voor zowel de onderwijsinstelling als voor de organisatie. Het maken van een onderzoekspaper heeft verschillende voordelen. Zo heeft het een herkenbare en logische vorm voor student, docent en organisatie. Daarnaast is het goede voorbereiding voor studenten op toekomstige papers voor andere vakken of zelfs hun bachelor- en/of masterproef. Organisaties geven aan dat ze baat hebben bij een overzichtelijk naslagwerk dat makkelijk raadpleegbaar is. Maar we vragen ons af of de eerder klassieke (en vertrouwde) onderzoekspaper de meest adequate manier is om academische verdieping te capteren?

In deze learning community willen we met de drie kernactoren (studenten, organisaties en docenten) discussiëren over de mogelijkheden tot invulling van de academische component van CSL. We willen dit doen aan de hand van een aantal gerichte en kritische vragen. Hierbij staan we zowel stil bij de inhoud, de manieren waarop verdieping tot stand kan gebracht worden als ook het eindproduct. Het is de bedoeling van de learning community om in een informele discussie op zoek te gaan naar een innovatieve of minder klassieke manier om met de academische verdieping om te gaan zonder in te boeten op kwaliteit of relevantie. We willen verder gaan dan enkel goede voorbeelden met elkaar te delen en exploreren innoverende manieren vertrekkende vanuit de noden van elke kernactor.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen