Reeks 1
9.30 – 10.45 uur

Werkvorm
Presentatie

Thema
Organisaties en partners

Een uniek interuniversitair platform met onderzoeksvragen:

hoe organiseert de Wetenschapswinkel dit?

 

door Floor Keersmaekers (VUB)
Tine Rams (Universiteit Antwerpen)

De Wetenschapswinkel is het aanspreekpunt voor middenveldorganisaties met vragen en maakt een brug tussen non-profit en onderzoek.
Organisaties, belangengroepen, scholen, musea, enz. kunnen onderzoeksvragen met een maatschappelijke impact indienen. Hun vragen creëren mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek voor studenten in het kader van een project of eindwerk. De studenten beantwoorden de onderzoeksvraag in samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker. De Wetenschapswinkel brengt student, organisatie en promotor samen en bemiddelt tussen deze partijen. Het resultaat is een win-win: een wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar onderzoek voor de organisatie en een maatschappelijk relevante onderzoekservaring voor de student! De student leert bovendien het werkveld kennen en bouwt een netwerk op.

De Wetenschapswinkel bestaat al sinds 2003.
Bij de start van het academiejaar 2018-2019 beslisten de huidige regionale Wetenschapswinkels, één aan UAntwerpen en één aan de VUB, om hun werking uitgebreid en diepgaand te evalueren. Het toenmalige concept van de Wetenschapswinkel moest opnieuw worden scherp gesteld en de jarenlange samenwerking had een nieuw elan nodig; zowel de interne als de externe communicatie kon een ‘boost’ gebruiken; er was nood aan technologische vernieuwing om de databank te kunnen blijven gebruiken. Deze databank is immers de spil van de wetenschapswinkel, waar alle vragen van organisaties worden verzameld, een ‘label’ krijgen en geraadpleegd worden.

Na een jaar intensief overleg werd een nieuwe ‘state-of-the-art’ samenwerking vastgelegd. Een formele overeenkomst tussen de partijen vormt de basis, maar vooral de informele afspraken om de dagelijkse werking te optimaliseren, maken van de samenwerking een toekomstgericht partnerschap met een breed scala aan nieuwe mogelijkheden. Samen hebben VUB en UAntwerpen het belangrijkste werkinstrument, website en databank, als een totaal nieuw en geïntegreerd platform laten ontwikkelen.

Studenten kunnen nu heel eenvoudig in honderden onderzoeksvragen snuisteren en externe organisaties leveren onderwerpen en beheren hun vragen. De hele cyclus, van oorspronkelijke vraag van een organisatie tot het definitieve abstract voortkomend uit een studentenonderzoek, wordt gedocumenteerd en beschikbaar gesteld. Voor elke Wetenschapswinkel apart maakt dit de eigen administratie daarenboven een pak eenvoudiger.

Sinds de lancering van het nieuwe Wetenschapswinkel-platform in de zomer van 2019 zijn niet alleen het aantal nieuwe organisaties (en bijbehorende vragen) toegenomen, maar ook de lopende projecten nemen een hoge vlucht. Daarnaast biedt de vernieuwde Wetenschapswinkel ook een uitgelezen kans om informatie en initiatieven rond maatschappelijk engagement binnen het hoger onderwijs te bundelen en communiceren, om nieuwe partners (andere universiteiten en hogescholen) aan te trekken en blijvend naar buiten te treden als intermediair tussen wetenschappers en burgers, zowel in Vlaamse als in internationale context.

De twee Vlaamse Wetenschapswinkels laten je graag kennismaken met het nieuwe platform en bijbehorende mogelijkheden, alsook met de onderliggende principes en afspraken die van de Wetenschapswinkel ‘nieuwe stijl’  een succesvolle en vruchtbare samenwerking maken. De Wetenschapswinkel is opnieuw een mooi intern en extern uithangbord voor de bredere context van het maatschappelijk engagement van de aangesloten instellingen.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen