Reeks 1
9.30 – 10.45 uur

Werkvorm
Workshop

Thema
Service-learning digitaal

Is digitalisatie in service-learning onontkoombaar?

Een interactieve analyse van diverse toekomstscenario’s.

 

door Nadine Blignaut-van Westrhenen
Lotte van der Haar
Babette Berrocal Vargas-van den Brink
(Universiteit Utrecht, Centre for Global Challenges)

Bij het Utrecht Universiteit Centre for Global Challenges werken we aan wereldwijde uitdagingen op het raakvlak van mensenrechten, conflict en veiligheid, duurzaamheid en ongelijkheid. Het Centre bevordert interdisciplinaire samenwerking tussen docenten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties, met als doel om gezamenlijk complexe wereldwijde uitdagingen te leren begrijpen en op transformatieve wijze aan te pakken. Een belangrijke manier waarop dit gebeurt is door community service learning. Het Centre faciliteert zelf een aantal service-learning projecten en ondersteunt daarnaast docenten uit diverse faculteiten van de Universiteit Utrecht in de ontwikkeling en uitvoering van service-learning, door maatschappelijke partners en docenten te verbinden en kennisuitwisseling van service-learning te bevorderen.

Vanwege de coronacrisis is de aandacht voor digitale service-learning in rap tempo toegenomen. Veel docenten hebben de afgelopen tijd noodgedwongen geëxperimenteerd met online service-learning projecten. Experimenteren met deze nog redelijk onbekende onderwijsvorm roept veel vragen op. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen online en offline service-learning? Leren studenten anders bij online service-learning? Wat zijn geschikte leerdoelen voor online service-learning? Hoe kunnen de leeractiviteiten, reflectie en toetsing worden vormgegeven? In de literatuur zijn bovendien nog weinig antwoorden te vinden. Ondanks de vele uitdagingen zorgt deze abrupte gebeurtenis ook voor een versnelling in onderwijsinnovatie, en dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Zou een transitie naar online service-learning bijvoorbeeld een katalysator kunnen zijn voor meer internationale samenwerking? En kan online service-learning wellicht iets veranderen aan de hoge werklast van docenten? Welke kansen biedt de toegenomen digitalisering ons nog meer?

Tijdens deze interactieve workshop willen we in gesprek gaan over de ervaringen en kansen die online service-learning biedt. De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreken we plenair ervaringen en delen praktische handvatten voor online service-learning. We doen dit door een korte presentatie van onze werkzaamheden, observaties en inzichten bij het Centre for Global Challenges en de Universiteit Utrecht, waarna we met de deelnemers in gesprek gaan over hun eigen ervaringen met online service-learning tijdens de coronacrisis. We bespreken vragen als:

  • Welke verschillende vormen van online service-learning zijn er?
  • Welke voordelen heb je ervaren met online service-learning?
  • Welke uitdagingen ben je tegengekomen, en hoe ga je hiermee om?
  • Hoe waarborg je reciprociteit en reflectie bij online service-learning?

In het tweede deel van de workshop gaan we het hebben over de toekomst van online service-learning door middel van een mini-scenario analyse. Samen beschrijven we een aantal verschillende ‘wat als…’ scenario’s met betrekking tot online service-learning, en gaan in kleinere groepen nadenken over de voor- en nadelen en consequenties ervan. Brengt deze crisis ons een transformatie in service-learning, hoe ziet deze er mogelijk uit, en hoe kunnen we daar het beste op anticiperen?

Het doel van deze workshop is om deelnemers nieuwe kennis over online service-learning mee te geven, in de vorm van praktijkvoorbeelden en een aantal praktische handvatten voor online service learning. Deelnemers reflecteren gezamenlijk op recente ervaringen en ontwikkelingen, en beschrijven en analyseren mogelijke toekomstscenario’s met betrekking tot online service-learning.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen