Reeks 2
11.15 – 12.30 uur

Werkvorm
Workshop

Thema
Docenten

Naar een visie over persoonsvorming in het rechtenonderwijs

 

door prof. dr. Eric Lancksweerdt (UHasselt)

Het opleidingonderdeel ‘Naar een visie over persoonsvorming in het rechtenonderwijs’ werd in 2019 goedgekeurd als een innovatief community service learning onderwijsproject. Het project werkt een onderbouwde en concrete visie uit om binnen het curriculum van de opleiding rechten te werken aan brede persoonsvorming. Een brede vorming van juristen die hen toelaat op een uitmuntende wijze ten dienste te staan van

  1. de rechtzoekende,
  2. de humanisering van de rechtspraktijk en
  3. de verbetering van de samenleving.

Bottom up, in een gelijkwaardige en open wisselwerking tussen studenten en professionals, wordt ervaringsgericht geëxploreerd wat persoonsvorming in het rechtenonderwijs kan inhouden en hoe zij in de opleiding geïntegreerd kan worden.  Tijdens de bijeenkomsten van studenten en professionals wordt onder begeleiding gebruik gemaakt van diepgaande dialoog, visualisaties, reflectieve oefeningen en mindfulness. De methodes beogen alle menselijke vermogens aan te spreken; rationele, gevoelsmatige, creatieve en intuïtieve. 

Door het ontwikkelen van een breed gamma aan menselijke kwaliteiten worden competenties ontwikkeld waarmee juristen optimaal dienstbaar kunnen zijn aan de rechtzoekenden en de samenleving.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen