Reeks 2
11.15 – 12.30 uur

Werkvorm
Workshop

Thema
Onderzoek en anderen

Hybride vormen van community engagement ontwerpen

Hoe dat je dat?

 

Linde Moriau (VUB)

Waldner en collega’s (2012) gebruiken de term e-Service-Learning voor hybride vormen van Service-Learning waarbij de instructiecomponent, de servicecomponent dan wel zowel instructie als service online worden aangeboden of uitgevoerd. De auteurs beschrijven e-Service-Learning (eSL) als een ‘ideaal huwelijk’, leeromgevingen waarbij de beperkingen van zowel meer traditionele vormen van Service-Learning als online leren worden overwonnen. “E-Service-Learning helpt tijd en plaats gerelateerde beperkingen van meer klassieke vormen van Service-Learning weg te werken. Omgekeerd worden vormen van online leren verrijkt door het inbouwen van een doelgericht ontworpen service component. Het biedt een antwoord op wat door sommigen naar voor wordt geschoven als één van de belangrijkste uitdagingen van digitaal onderwijs: het gebrek aan interactie en betekenisvolle oefenkansen in samenwerkend leren.” (Waldner ea, 2012). Verwijzend naar Strait and Sauer (2004) merken de auteurs op dat “E-Service-Learning studenten kan aanspreken die anders misschien niet zouden kunnen deelnemen aan Service-Learning activiteiten: studenten met een fysieke beperking, meer introverte studenten, werkstudenten,  pendelstudenten.”

Dailey-Hebert, Donnelli-Sallee en DiPadova-Stocks (2008) beschrijven eSL als “een integratieve pedagogie die studenten door middel van technologie op betekenisvolle wijze betrekt bij burgeronderzoek, dienstverlening, reflectie en actie”. Tegelijkertijd halen ze ook Malvey (2006) aan, die opmerkt dat het gevaar bestaat dat studenten in eSL “de spontaniteit en opwinding van levensecht leren zullen missen”. Ze verwoorden hun bezorgdheid over de valkuilen van eSL-benaderingen alsvolgt: “Als studenten hun service online uitvoeren, missen ze dan niet de organisatiedynamieken en andere kritische leerervaringen die ze wel opdoen wanneer de service in een authentieke omgeving plaatsgrijpt?” (Dailey-Hebert, Donnelli-Sallee en DiPadova-Stocks, 2008).

Toen ten midden van de COVID-crisis van de ene op de andere dag volledig digitaal moest worden gegaan met ons onderwijs, waren ook tegenstrijdige stemmen hoorbaar. Sommigen zagen het als een welgekomen stap richting meer gepersonaliseerd en duurzaam onderwijs, waar anderen wezen op de zichtbare en onzichtbare drempels en vormen van uitsluiting die deze snelle digitalisering met zich meebracht. Welke lessen vallen er uit deze periode te trekken voor betekenisvol ontwerp van hybride Service-Learning strategieën?

Tijdens deze workshop wordt de ABC methodiek (Young & Perovic, 2016) geïntroduceerd als instrument voor doelgericht cursusontwerp. We komen samen tot een ‘storyboard’ waarin leeractiviteiten en evaluatievormen worden gevisualiseerd nodig om studenten voor te bereiden op, te begeleiden tijdens en te beoordelen na afloop van een SL-module en gaan hierin op zoek naar de ideale mix van online en F2F tools en activiteiten. Ervaringen van participanten worden aangevuld met voorbeelden van blended SL-strategieën ontworpen doorheen het VUB UNIVER.CITY-traject.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen