Reeks 3
15.30 – 16.45 uur

Werkvorm
Presentatie

Thema
Institutionele inbedding

Gemeenschapsgerichte Eerstelijnsgezondheidszorg

van keuzeoptie naar verankering in het curriculum geneeskunde

 

door Prof. Sara Willems en Lynn Ryssaert

Tijdens de opleidingsweek omtrent Gemeenschapsgerichte Eerstelijnsgezondheidszorg (Community Oriented Primary Care of COPC) worden de reële zorgnoden van de patiëntenpopulatie centraal gesteld. De studenten maken kennis met zowel patiënten in hun persoonlijke levenssfeer en gemeenschap, als met de hulpverleners die in de gemeenschap actief zijn en instaan voor een deel van de hulp- en zorgverlening aan deze patiënten. Door in gesprek te gaan met patiënten, zorgverleners, lokale welzijnswerkers en beleidsmakers, maar ook door het consulteren van databanken proberen de studenten zich een beeld te vormen van het belang van context- en gemeenschapsgerichte zorg en van hoe hulp- en zorgverleners samenwerken om mensen buiten het ziekenhuis te begeleiden of verzorgen. Wat aanvankelijk als keuzeoptie in het curriculum werd aangeboden, raakte verankerd in de opleiding geneeskunde. De 4 pijlers waarop de week steunt zijn determinanten van gezondheid, interprofessionele samenwerking, communicatie en omgaan met diversiteit.

Na iedere COPC-week volgt een grondige evaluatie die telkens inspirerend is om de week verder vorm te geven en te optimaliseren. Door COVID-19 werden we gedwongen om deze CSL-ervaring om te vormen tot een alternatieve opdracht. Het opstellen van deze opdracht en de feedback die we mochten ontvangen van de studenten leverde eveneens nieuwe inzichten en ideeën om de week naar de toekomst toe nog wat bij te sturen.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen